Πράσινη πολιτική

Πράσινη πολιτική

Ο σεβασμός προς το περιβάλλον είναι μια από τις καθημερινές μας υποχρεώσεις. Η εξοικονόμηση ενέργειας και νερού είναι από τις βασικές μας παρεμβάσεις για να ελαχιστοποιηθεί κάθε επιβάρυνση στο περιβάλλον.

Οι κατοικίες έχουν σχεδιαστεί και προσανατολίζονται με τρόπο που να διευκολύνει το πέρασμα του φυσικού φωτός . Ο συνδυασμός της μαύρης ντόπιας πέτρας και της άφθονης βλάστησης λειτουργεί σαν φυσικό κλιματιστικό.